Consilium januari – mars 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 32 procent jämfört med föregående år och uppgick till 237,9 MSEK (180,3). Orderingången ökade med 18 procent till 333,8 MSEK (282,7). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 mars 2014 till 602,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 54 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 40 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen men minskade med 32 procent jämfört med föregående år på grund av en enskild stor order (100 MSEK) under februari 2013. 

Nettoomsättning

Jan-mar 2014 Jan-mar 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 196,3 150,6 705,5
Fire safety & Automation 41,6 29,7 183,6
Totalt 237,9 180,3 889,1

Orderingång

Jan-mar 2014 Jan-mar 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 252,4 163,8 751,6
Fire safety & Automation 81,4 118,9 169,1
Totalt 333,8 282,7 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 20 maj 2014.
Stockholm 2014-04-23

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-04-23.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF