Consilium januari – juni 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 35 procent jämfört med föregående år och uppgick till 537,9 MSEK (397,2). Orderingången ökade med 32 procent till 662,0 MSEK (501,0). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2014 till 630,3 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 31 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 34 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 56 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 26 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

Jan-jun
2014
Jan-jun
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 420,9 322,0 705,5
Fire safety & Automation 117,0 75,2 183,6
Totalt 537,9 397,2 889,1

Orderingång

Jan-jun
2014
Jan-jun
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 487,0 362,2 751,6
Fire safety & Automation 175,0 138,8 169,1
Totalt 662,0 501,0 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2014.
Stockholm 2014-07-11

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-07-11.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF