Consilium januari – december 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 41 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 255,3 MSEK (889,1). Orderingången ökade med 59 procent till 1 460,0 MSEK (920,7). Orderstocken per 31 december 2014 uppgår till 820,5 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 26 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 35 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 98 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 163 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

  Jan – dec 2014 Jan – dec 2013
Marine & Safety 891,8 705,5
Fire safety & Automation 363,5 183,6
Totalt 1 255,3 889,1

Orderingång

  Jan – dec 2014 Jan – dec 2013
Marine & Safety 1 016,0 751,6
Fire safety & Automation 444,0 169,1
Totalt 1460,0 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. januari kommer att publiceras den 19 februari 2015.

Stockholm 2015-01-26

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-01-26.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har närmare 700 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF