Consilium januari – december 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 932,4 MSEK (908,9). Orderingången ökade med 23 procent till 965,7 MSEK (784,7). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 december 2013 till 426,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent. Orderingången ökade med 29 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24 procent. Orderingången var i stort sett likvärdig med föregående år.

Nettoomsättning

Jan-dec 2013 Jan-dec 2012
Marine & Safety 748,8 760,3
Fire safety & Automation 183,6 148,6
Totalt 932,4 908,9

Orderingång

Jan-dec 2013 Jan-dec 2012
Marine & Safety 796,6 616,2
Fire safety & Automation 169,1 168,5
Totalt 965,7 784,7

Den italienska radarverksamheten, som har avyttrats, ingår ej i redovisade belopp.

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. januari kommer att publiceras den 21 februari 2014.
Stockholm 2014-01-24

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833 Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-01-24.pdf Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF