Consilium investerar i Clean Tech-verksamhet

Consilium AB (publ) förvärvar 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgår till drygt 20 MSEK.

Envigas är ett nytänkande industriföretag som genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på rester från skogsindustrin. Bolaget har haft en demonstrationsanläggning i drift sedan början av 2019 och driftsätter nu sin första produktionsanläggning i industriell skala i Bureå söder om Skellefteå. Biokolet kan användas som reduktionsmedel av den metallurgiska industrin, biooljan som insatsvara i raffinaderier och biogasen som en energibärare – alla förnyelsebara produkter som bidrar till att minska utsläppen av fossilt koldioxid.

– Envigas har en mycket kompetent ledning, och deras affärsmodell som inkluderar att ta vara på restprodukter från en industri och omvandla dem till värdefulla produkter för andra industrier är otroligt spännande. Vi är väldigt nöjda med att vi fick möjligheten att investera i ett bolag som med förnyelsebara produkter kan erbjuda väsentliga reduktioner av koldioxidutsläpp för en mängd olika industrier, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Consilium AB (publ).

Consilium AB (publ) är ett Small Cap-bolag noterat på Nasdaq Stockholm. I december 2019 sålde Consilium sitt största affärsområde, Marine & Safety, till Nordic Capital. Parallellt med utvecklingen av sin säkerhetsverksamhet utvärderar Consilium aktivt investeringar i, och förvärv av operativa verksamheter där bolaget ser långsiktigt potential och bedömer sig kunna göra skillnad och skapa värde för aktieägarna.

– Det här är en mindre investering men också vårt första inom Clean Tech-segmentet. Vår ambition är att växa både med bolaget och inom området när vi hittar spännande verksamheter att investera i, avslutar Carl Adam Rosenblad.

Naventus Corporate Finance har varit finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

    
Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Mobil: +46-73 672 48 01
ab.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020 klockan 14:45 CET.

Ladda ner som PDF