Consilium har undertecknat formellt avtal avseende överlåtelse av radarverksamheten

Consilium ingick i november 2013 ett principavtal om att överlåta sin italienska radarverksamhet, med utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter till Navico. Parterna har nu undertecknat formellt avtal avseende överlåtelsen av radarverksamheten, som äger rum den 31 december 2013.

Som en del i avtalet har Consilium och Navico ingått ett strategiskt försäljnings- och distributionsavtal. Consilium kommer även fortsättningsvis att sälja och göra service på Consilium Selux radar via sin globala marknadsorganisation. Consilium kommer dessutom att sälja Navico’s produktportfölj av Simrad produkter för kommersiella fartyg via sin globala marknadsorganisation.  

Consilium AB (publ)

Ove Hansson, VD och Koncernchef

   

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF