Consilium har tecknat ett ”Letter Of Intent” med Alstom Transport avseende brandlarmsystem till 600 tåg i Sydafrika

Consilium Marine & Safety AB har signerat ett "Letter Of Intent" med den franska tågtillverkaren Alstom Transport SA avseende leveranser av brandlarmsystem till det sydafrikanska PRASA-projektet. Projektet omfattar utrustning till 600 tågset, med lok och vagnar, som ska levereras under en tioårsperiod.

– Detta projekt har strategisk betydelse för Consilium med avseende på leveranser av brandlarmsystem för tåg till kunder i Afrika. Framtida leveranser inom ramen för detta avtal ingår ännu inte i redovisad orderingång för Consilium, utan kommer att redovisas som orderingång först när formell order för respektive delleverans erhålls, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
2014-09-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Mob: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-09-22.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystemt till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har 700 anställda och omsätter mer än 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF