Consilium har erhållit order till solkraftverk i Marocko

Consilium har erhållit en order att leverera kompletta brandsäkerhetssystem till två solkraftverk, Noor 2 och Noor 3, i Quarzazate, Marocko. Ordervärdet uppgår till 45 MSEK.

Consilium är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovannämnda order, från SEPCO III Electric Power Construction Corporation, omfattar kompletta brandsäkerhetssystem, med branddetektion och alarm samt vatten och skumsläckning, för två solkraftverk med parabol- och tornteknologi, vilka har en total kapacitet om 350 MW. Solkraftanläggningen kan lagra solenergi i form av uppvärmt smält salt, vilket tillåter energiproduktion även under natten.

Maroccan Agency for Solar Energy (MASEN) är ansvarig för utveckling av förnybar energi i Marocko, och ansvariga för utvecklingen av Noor Solar Energy Project, vilket är världens största solkraftssatsning.

Solkraftverket Noor 1 har just tagits i produktion. ACWA Power International (Saudi Arabia) är ansvarigt för byggnationen a solkraftverken Noor 2 och Noor 3. ACWA har lagt ut projekten på ett konsortium bestående av SEPCO III (Kina) och Sener (Spanien). SEPCO III är ett construction-bolag och Sener är en teknik-bolag som levererar parabol- and tornteknologi för solkraft. MASEN har även beslutat att bygga solkraftverket Noor 4 med en kapacitet om 400 MW.

– ”Investeringar i solenergi ökar globalt, och den generella efterfrågan på energiproduktion är stark i många regioner. Vi förväntar oss en betydande ökning av vår globala försäljning av brandsäkerhetssystem till kraftverk under de närmaste åren”, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

For further information, please contact:
Consilium AB (publ)

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
President and CEO
Telefon: +46-8-563 05 300
Mobil: +46-705 760 833
  
   
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automations-system och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF