Consilium har erhållit en order om 45 MSEK i Förenade Arabemiraten

Consilium Fire safety & Automation har erhållit en order i Förenade Arabemiraten för installation, test och idriftstagande av instrumentering samt styr- och kontrollsystem till NORM-anläggningen, som byggs för hantering av naturligt radioaktivt material från olje- och gas borrning. Ordervärdet är 45 MSEK.

Consilium Fire safety & Automation är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Dessutom erbjuds instrumentering och styr- och kontrollsystem till våra kunder inom olje-, gas- och kraftindustrin.

Ovannämnda order kommer från Intecsa (EPC bolag från Spanien), och omfattar bland annat installation, test och idriftstagande av instrumentering för kontroll och övervakning av temperatur, tryck, nivå, flöde, m.m., pumpar, separatorer, samt rörsystem, gasdetektion och övervakningssystem för radioaktivitet, elektriska system, transformatorer och styr- och kontrollsystem för anläggningen. Slutkunden är TAKREER, som ingår i Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

NORM- (Naturally Occuring Radioactive Materials) anläggningen byggs för hantering av det naturliga radioaktiva avfall som genereras från borrningsaktiviteter vid de olje- och gas oljefält i Förenade Arabemiraten som kontrolleras av ADNOC.

– ”Anläggningar med höga skyddsvärden utgör huvudmarknad för Consilium Fire safety & Automation”, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

  
För ytterligare information kontakta:

Consilium AB (publ)

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

 
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF