Consilium har erhållit en order att utrusta 100 kinesiska höghastighetståg med brandlarm

Ordervärdet uppgår till 36 MSEK. Consilium skall utrusta 100 kinesiska höghastighetståg, med vardera 16 vagnar, totalt 1.600 vagnar, med brandlarm.

Dessa 100 höghastighetståg ingår i vad som i Kina kallas ”The New Generation High Speed Trains”, och har en toppfart på 350 km/tim. 

”Det sker stora infrastrukturinvesteringar i tågsystem på global basis. Orderingången för Consilium’s division för brandlarm till tåg och transportapplikationer förväntas fortsätta att öka under kommande år. Detta är ett av flera projekt i Consiliums  utvecklingsportfölj som nu börjar ge resultat”, säger Consilium’s koncernchef Ove Hansson.  

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.