Consilium har beslutat att emittera en femårig företagsobligation om 325 miljoner kronor

Consilium informerade i ett pressmeddelande den 9 oktober 2012 att bolaget avsåg att undersöka möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation. Intresset för att investera i en företagsobligation utgiven av Consilium har varit stort, varför bolaget har beslutat att emittera en företagsobligation.

Consilium kommer att emittera en icke säkerställd företagsobligation, där obligationens volym uppgår till 325 miljoner kronor, och har ett slutligt förfall 2017. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3månader) + 5,50 procentenheter. Consilium kommer att ansöka om att få företagsobligationen noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

”Emissionslikviden kommer delvis att användas till att ersätta vissa banklån, men kommer framför allt att skapa en bättre finansiell beredskap för de affärsmöjligheter och den tillväxt som förväntas uppkomma under de närmaste åren”, säger Ove Hansson, VD och koncernchef.

Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare till Consilium AB (publ) i obligationsemissionen.


Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober, 2012 klockan 09.00 CET.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har ca 600 anställda och omsätter ca 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF