Consilium genomför en organisationsförändring för att stärka den marina verksamheten och öka kostnads-effektiviteten

Consilium kommer att fusionera verksamheterna inom affärsområdet Brand & Gas och affärsområdet Navigation, inclusive production och R&D, till ett nytt affärsområde, Consilium Marine & Safety.

Ett närmare samarbete kommer att stärka de marina verksamheterna, och organisationsförändringen möjliggör dessutom betydande kostnads-effektiviseringar.

Huvuddelen av de svenska bolagen inom det nya affärsområdet Consilium Marine & Safety kommer att fusioneras till ett bolag, med ett antal underdivisioner. Ekonomi/administration inom de svenska enheterna av Consilium Marine & Safety fusioneras till en central administrationsenhet.

Inköp och produktion inom affärsområdet Brand & Gas och affärsområdet Navigation fusionerades i början av året i ett bolag. Denna verksamhet blir nu en division inom Consilium Marine & Safety.

All R&D verksamhet inom affärsområdet Brand & Gas och affärsområdet Navigation kommer att fusineras, och blir en division inom Consilium Marine & Safety.

En årlig reduktion av kostnaderna om mer än 5 MSEK kommer att uppnås initialt. Ytterligare besparingar förväntas uppnås när fulla skaleffekter och förväntade synergieffekter slår igenom.

Stockholm, 6 oktober, 2009

Consilium AB

Ove Hansson
President & CEO