Consilium fullföljer förvärv i Spanien och Kina

Consilium fullföljer transaktionerna avseende avtalade förvärv i Spanien och Kina. Verksamheterna integreras i Consiliums globala organisation och stärker ytterligare Consilums ställning med avseende på försäljning, service samt kundsupport, och förväntas bidra positivt till årets resultat. Förvärven finansieras i enlighet med tidigare pressmeddelande huvudsakligen genom betalning med egna aktier. En nyemission om 800.000 B-aktier genomförs därför, vilket motsvarar en utspädning om 6,8 % av kapitalet och 4,0 % av rösterna.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till Consilium i samband med transaktionen. http://www.stockholmcorp.se

Stockholm 2009-03-17

Ove HanssonVerkställande direktör och CEO

För mer information eller eventuella frågor, vänligen kontakta:

Ove Hansson
– telefon 08-563 05 300
– mobil 0705-760 833