Consilium förvärvar indiskt brandsäkerhetsföretag

Consilium har avtalat om att förvärva 51 procent av aktierna i det indiska brandsäkerhetsföretaget Sureland Fire & Security Pvt Ltd. Bolaget förväntas under 2014 omsätta ca 80 MSEK och har ca 100 anställda.

Sureland Fire & Security levererar brandsäkerhetssystem till framför allt kunder inom energisektorn. Bolaget har kontor i Delhi, Ahmedabad och Chennai.

Inom affärsområde Fire Safety & Automation säljer Consilium brandsäkerhetssystem, huvudsakligen till tankanläggningar inom olje- och gasindustrin, men även till offshore, till kunder i Mellanöstern och Norden.

– Vi växer planenligt inom detta affärsområde, säger Ove Hansson, vd för Consilium. Consilium har byggt upp en stark marknadsposition i Förenade Arabemiraten. Genom förvärvet av Incendium under 2012 har marknaden breddats till att även omfatta de nordiska länderna. Under 2013 etablerades egen verksamhet i Indien. Förvärvet av Sureland Fire & Security kommer att påskynda expansionen i Indien. Under 2014 planeras etablering i ytterligare länder i Mellanöstern.

Transaktionen skall genomföras senast 31 januari 2014.
2014-01-24

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson 
Vd och koncernchef 
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-01-24 (Swedish).pdf
Consilium Pressrelease 2014-01-24 (English).pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF