Consilium förvärvar holländskt gasdetektionsföretag

Consilium har förvärvat det holländska gasdetektionsföretaget Buveco Gasdetection BV. Bolaget har en nettoomsättning om ca 25 MSEK och är sedan många år en leverantör av gasdetektionsprodukter till Consilium.

– Detta ligger helt i linje med Consiliums strategi att integrera framåt och bakåt inom våra nischområden. Consilium får genom förvärvet av Buveco ökad kompetens inom gasdetektion, säger Ove Hansson, VD och koncernchef.

Informationen ovan är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 15.30 CET.

2015-04-16

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Consilium AB (publ) 
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Mob: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-04-16.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF