Consilium förvärvar bolag i Australien

Consilium har förvärvat det australienska marinbolaget Novamarine Instruments Pty Ltd. Bolaget har en nettoomsättning om ca 25 MSEK och säljer marin utrustning och service till både kommersiella och militära fartyg i Australien och Nya Zeeland.

– Detta förvärv följer Consilium’s strategi och stärker vår globala marknadsorganisation ytterligare. Efter förvärvet har Consilium egna bolag med försäljning och service i 22 länder. Novamarine har varit verksamma på denna marknad i 35 år, och vi får genom förvärvet en starkare närvaro och förutsättning för fortsatt utveckling i Australien och Nya Zeeland, säger Ove Hansson, VD och koncernchef.
2015-01-15

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Mob: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-01-15.pdf

Om Consilium 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har mer än 700 anställda och omsätter mer än 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF