Consilium förvärvar aktiemajoriteten i Incendium

Divisionen för Fire safety, inom Consilium Middle East FZC, har förvärvat aktiemajoriteten i det svenska brandsäkerhetsföretaget Incendium AB. Incendium levererar brandsäkerhetssystem, främst till kunder i Norden.

– Detta förvärv stärker och kompletterar Consiliums produktportfölj för brandsäkerhet inom affärsområdet Fire safety & Automation, och vi ser en betydande potential att marknadsföra Incendiums produkter och system på global basis. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på nettoomsättning och resultat, säger Ove Hansson, Vd och Koncernchef för Consilium.

     

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

 
               

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har ca 600 anställda och omsätter ca 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF