Consilium förvärvar 60 procent av aktierna i ett norskt brandsäkerhetsföretag med huvudinriktning mot offshore

Consilium har förvärvat 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group AS, med en option att senare förvärva resterande 40 procent av aktierna.

JKK Group AS, med dotterbolagen FireNor AS, Fireproducts AS, Passive Fire Protection AS och Slokkedesign AS, säljer huvudsakligen produkter och system till offshoremarknaden, men även till industrimarknaden. JKK Group har 35 anställda och redovisade under 2013 en nettoomsättning om 110 MSEK och ett rörelseresultat om 14 MSEK. Priset för 60 procent av aktierna är 49 MNOK. Optionspriset för resterande 40 procent av aktierna är baserat på genomsnittlig vinst under femårsperioden 2014 – 2018. 

– Inom affärsområdet Fire safety & Automation ligger huvudfokus på olje- och gas industrin, offshore och energisektorn. Detta förvärv kompletterar och stärker vårt erbjudande av brandäkerhetssystem inom dessa marknadssegment, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
2014-07-04

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Consilium AB (publ) 
Ove Hansson 
Vd och Koncernchef 
Tel: 08-563 05 300 
Mob: 070-576 08 33 
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-07-04.pdf

Om Consilium 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystemt till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF