Consilium får strategiskt viktiga brandskyddsorder för tunnelbanetåg i Kina och Indien

Consilium har fått order om att leverera brandskydd till tunnelbanetåg som ska ingå i transportsystem i några av världens största städer i Kina och Indien. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 5,5 MSEK.

Orderna kommer från ett antal tågtillverkare i Kina och omfattar Shanghai Metro Line 10, som bland annat förbinder Hongqiao International Airport med centrala Shanghai, Shenzhen Metro Line 2 norr om Hong Kong, samt Shenyang Metro Line 2 i norra Kina. Dessutom ingår ett antal tåg som kommer att trafikera det första tunnelbanesystemet i Mumbai, Indien. Totalt omfattar leveranserna brandskydd av 112 tågset med sammanlagt 640 vagnar.

– Våra satsningar på nya marknads- och produktsegment ger successivt resultat. Consilium har ett flertal intressanta affärsutvecklingsprojekt. Ett av dessa projekt är brandskydd för tåg och tunnelbanor. Våra produkter passar väl för denna marknad, som vi bedömer har en mycket stor potential. Dessa order är av stor strategisk vikt för Consilium. Mumbai och Shanghai är världens två mest tätbefolkade städer och utbyggnaden av infrastrukturen i alla de städer som vi nu fått order till är mycket stark, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Consiliums brandlarm för tåg och tunnelbanevagnar är baserade på samma beprövade teknik som Consilium använder för installationer i ubåtar och liknande extrema miljöer. Dessa system har hög tolerans för störningar från vibrationer, nedsmutsning, omgivande elektriska fält, stora temperaturvariationer, m.m. Tidigare installationer omfattar London Underground, England, höghastighetståg i Kina, Danske Stadsbanorna i Danmark (DSB) och X2000 i Sverige.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se