Consilium får order på 95 MSEK i Dubai

Consilium har inom affärsområdet Automation erhållit en order till ett värde av 95 MSEK avseende ett större Building Automation projekt i Dubai

Beställningen kommer från Ortronics, ett av världens ledande företag inom system för nätverkslösningar. Ordern har tagits hem inom affärsområdet Automation, genom divisionen för Building Automation.

– Vi är idag en etablerad leverantör av automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin, som i många projekt dessutom kompletteras med brandskyddssystem. Vi förväntar oss fortsatt god orderingång under hösten 2009, och ser dessutom en god potential för fortsatt tillväxt under kommande år, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Inom affärsområdet Automation erbjuds kompletta automationslösningar, framför allt till olje- och gasindustrin i Mellersta Östern, men även i Indien och nordöstra Afrika.
Consilium har utifrån sin applikations- och marknadskunskap utvecklat affären, och levererar idag kompletta automationslösningar för större byggnader och industrianläggningar, större elektriska installationer inom energisektorn, lagerhantering i tankanläggningar, automation av tankterminaler samt kontrollsystem för olika typer av olje- och gasanläggningar.

Consiliums affärsutvecklingsportfölj innehåller intressanta satsningar på nya marknads- och produktområden. Allt eftersom satsningarna uppnår viss kritisk affärsvolym införlivas de i Consiliums befintliga affärsverksamheter, eller blir ett eget affärsområde. Verksamheten inom affärsområdet Automation har byggts upp under ett antal år, och började redovisas som ett affärsområde under slutet av 2008.

– Consiliums affärsutvecklingsportfölj innehåller idag bland annat satsningen på brandlarm för tåg och tunnelbanor, brand- och gaslarm för offshore, emissionssystem för mätning av utsläpp av rökgaser från fartyg samt bryggsystem för fartyg. Våra affärsutvecklingsprojekt belastar till en början resultatet, men förväntas liksom affärsområdet Automation successivt växa, bidra till en betydande volymökning, och skapa värde för aktieägarna, avslutar Ove Hansson.