Consilium får order på 100 MSEK

Consilium Middle East har erhållit en order avseende brandskydd och automation för en tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten.

Ordern kommer från IOT Infrastructure & Energy Services Ltd, som är huvudleverantör till en ny tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten. Tankterminalen ägs av Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.

Den nya tankterminalen omfattar totalt 15 större tankar för lagring av raffinerade oljeprodukter.

Ordern till Consilium omfattar design, engineering, test och installation av utrustning och system för detektering av brand och släckning med skum och vatten, samt instrumentering och kontrollsystem. Leveransen kommer att ske löpande under 12 månader.

– Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation var bra i slutet av 2012, och med denna stora order kommer nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation att öka väsentligt under 2013 jämfört med föregående år, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

  
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF