Consilium får navigationsorder värd cirka 28 MSEK

Consilium har fått order att leverera kompletta integrerade navigations- och kommunikationssystem till sex oljetankers av klassen VLCC (Very Large Crude Carriers) som byggs i Kina. Ordervärdet uppgår till cirka 28 MSEK.

VLCC är den näst största klassen av oljetankers med en storlek mellan 200 000 och 320 000 dödviktston, och en längd som normalt överstiger 300 meter. De aktuella fartygen kommer att byggas på det största varvet i Kina, Dalian Shipbuilding Industry, för redare i Mellanöstern. Leverans av systemen beräknas ske 2011-2012. 

– Detta är den andra stora kinesiska ordern på navigationssystem i år och stärker vår position som utmanare i detta för Consilium nya marknadssegment. Det är också ett kvitto på att vi gör rätt i våra satsningar på nya affärsutvecklingsprojekt, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
 

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: 

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se