Consilium får genombrottsorder inom utsläppsmätning

Consilium har fått order om att leverera system för emissionsmätning (EMS) till en serie underhållsfartyg inom offshore-segmentet som kommer att byggas i Asien. Totalt uppgår ordervärdet till drygt 10 MSEK.

Ordern är Consiliums första till ett nybyggnationsprojekt och den största EMS-ordern hittills. Detta visar på det ökande intresse och ambitioner som finns både bland rederier och hos myndigheter att installera miljöbefrämjande utrustning på nya fartyg.

– Order visar att det finns ett reellt engagemang inom offshorenäringen att arbeta med hållbar utveckling. Den är också glädjande för Consilium då den visar på vårt starka erbjudande till olje- och gasindustrin, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Consiliums emissionssystem mäter kväveoxider (NOX), svaveldioxid (SO2) och växthusgasen CO2. Systemet är framtaget med hänsyn tagen till IMO:s fastställda och föreslagna krav på utsläppsmätningar av avgaser från fartyg. Consiliums lösning är en av de första i världen som kan mäta både kväveoxider och verifiera svaveldioxidhalten i utsläppen efter det att röken “tvättats” av andra system och är marint typgodkänt av världens största klassningssällskap, Lloyd’s Register.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se