Consilium får genombrottsorder för brandlarm i Kina

Consilium har fått en order på att leverera brandlarm till en första serie om 20 tåg som byggs för den Kinesiska järnvägen. Ordern kommer från en av de dominerande tågtillverkarna i världen och är Consiliums första order direkt från en tillverkare. Tidigare order på brandlarm till tåg har kommit från lokala operatörer.

– Ordern får betraktas som en genombrottsorder till såväl tillverkaren som den Kinesiska järnvägen. I samband med leveranserna, som kommer att ske under 2006, kommer Consiliums brandlarm att få alla formella godkännanden för leveranser till den Kinesiska järnvägen, kommenterar Ove Hansson, vd för Consilium

Brandlarmet är en vidareutveckling av det system som ursprungligen togs fram för de Danska Stadsbanorna (DSB). Systemet, som bland annat byggs in i tågens kupéer, toaletter och förråd kan registrera och urskilja förekomsten av rökpartiklar. Det kan omedelbart detektera och slå larm om en rökutveckling i de övervakade utrymmena skulle uppstå. Systemet är anslutet till tågets dator och vid ett larm blir lokföraren direkt informerad i sin övervakningsdisplay om var i tåget det har larmat. Dessutom kan övrig tågpersonal avläsa larmpaneler och se exakt i vilket utrymme ett larm utlösts.

Brandskydd på tåg är komplicerat då elektriska spänningsfält, vibrationer, kraftiga temperaturvariationer och nedsmutsning stör systemen, Dessutom förekommer ofta fukt och kondens i elektroniken. Resultatet blir vanligtvis återkommande falsklarm, vilket leder till att man i många andra fall stänger av brandlarmen.

– För att ta fram ett störningsfritt system utan de så annars vanligt återkommande falsklarmen har Consilium använt lösningar som liknar de som Consilium använder vid installationer i ubåtar och andra extremt krävande marina miljöer. Det är med stor tillfredställelse vi ser att vi nu bryter ny mark för denna typ av lösning, avslutar Ove Hansson.

Stockholm 2005-09-22

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Mobil: 070-576 08 33