Consilium etablerar sig i Spanien

Consilium förvärvar 51 procent av aktierna i sin nuvarande försäljningsrepresentant i Spanien, Radio Maritima International S.A. Bolaget kommer fortsättningsvis att verka under namnet Consilium RMI Spain S.A. Bolaget har huvudkontor i Bilbao, samt försäljnings och servicekontor i Algeciras, Barcelona, Valencia, Vigo och Las Palmas. Bolaget har byggt upp en stark ställning med avseende på försäljning av service, reservdelar och produkter till marinmarknaden i Spanien. Förvärvet stärker Consiliums position i Spanien och är ett viktigt tillskott Consiliums globala försäljnings- och serviceorganisation.

Bolaget har en nettoomsättning om mer än 50 MSEK och ca 20 anställda. Förvärvet förväntas ge Consilium ett positivt resultattillskott under 2009.

Förvärvet avses delfinansieras genom betalning med egna aktier.