Consilium etablerar sig i Mellanöstern

Consilium har avtalat om att förvärva 50 procent av aktierna i sin nuvarande försäljnings- och servicerepresentant i Mellanöstern. Bolaget kommer fortsättningsvis att verka under namnet Consilium Middle East FZC, med huvudkontor i Dubai.

Bolaget har redan idag en viktig position för Consiliums globala försäljning och kundsupport och har byggt upp en stark ställning med avseende på försäljning av produkter och system samt reservdelar och service till marinmarknaden inom regionen. Bolaget har en nettoomsättning på drygt 100 MSEK och fler än 50 anställda.

– Förvärvet stärker vår position i Mellanöstern, och ger en god bas för fortsatt utveckling inom regionen. Förvärvet förväntas ge Consilium ett positivt resultattillskott under 2007, kommenterar Ove Hansson, vd för Consilium AB (publ).

Styrelsen har beslutat att delfinansiera förvärvet genom en apportemission av 300 000 egna aktier i enlighet med det bemyndigande som gavs på årsstämman 2007.

Stockholm 2007-06-08

CONSILIUM AB (publ)