Consilium erhåller stor order till indiskt oljeraffinaderi

Consilium Fire safety & Automation har erhållit en order om 85 MSEK avseende instrumentering och elektriska system till ett oljeraffinaderi i Kochi, Indien.

Oljeraffinaderiet i Kochi, Indien ägs av det statliga oljebolaget Bharat Petroleum. I samband med en större utbyggnad av detta oljeraffinaderi har Consilium erhållit order avseende installation, test och idrifttagande av instrumentering och elektriska system för utbyggnationen.

Affärsområdet Fire safety & Automation har huvudfokus på kompletta brandsäkerhetssystem till anläggningar inom olje- och gasindustrin och kraftindustrin, men kan dessutom erbjuda kunderna automations- och kontrollsystem samt instrumentering och elektriska system till anläggningar inom dessa områden. Risk- och säkerhetsanalyser ingår dessutom i automationserbjudanden för tankanläggningar.

Leverans ska ske under en period om 14 månader. Upphandling av brandsäkerhetssystem för denna utbyggnad av raffinaderiet sker i ett senare skede.

– Consilium ser Indien som en av våra tillväxtmarknader, och förväntar fortsatt ökad orderingång från denna marknad, säger Consiliums vd och koncernchef Ove Hansson.
2014-11-04

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ) 
Ove Hansson 
Vd och koncernchef 
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 3 Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-11-04.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har 700 anställda och omsätter mer än 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF