Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i UAE

Consilium har erhållit order om att leverera ett brandsäkerhetssystem till en tankterminal i Fujeirah, Förenade Arabemiraten (UAE). Ordern kommer från det Singapore-baserade engineering-bolaget Audex, med dotterbolag i UAE. Slutkunden är Vopak Horizon, UAE. Vopak är en global operatör av tankterminaler. Ordervärdet uppgår till 15 MSEK.

Consilium är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovannämnda order omfattar ett komplett brandsäkerhetssystem för en tankterminal, med bland annat brand- och gasdetektion, vatten- och skumsläckning, fjärrstyrda spolkanoner och gassläcksystem.

– Den goda orderingången i Förenade Arabemiraten fortsätter. Vi har denna vecka även erhållit order om 5 MSEK avseende elektriska system, instrumentering och automation till ett pipeline-projekt i UAE, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015 klockan 11.30.

2015-03-18

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-03-18.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF