Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i Indien

Consilium har erhållit order om att leverera ett komplett brandsäkerhetssystem till ett kraftverk i Darlipalli i Indien. Kunden är det statliga energibolaget NTPC (National Thermal Power Corporation). Ordervärdet uppgår till 37 MSEK.

Consiliums är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovannämnda order omfattar ett komplett brandsäkerhetssystem, med detektion, alarm och brandskydd till ett kolkraftverk med 2 x 800 MW kapacitet.

– Efterfrågan inom energisektorn ökar i Indien. Consilium inledde en ökad satsning på Indien redan under 2013, och vi förväntar oss en väsentlig ökning av försäljningen till olje- och gasindustrin samt kraftanläggningar i Indien under de närmaste åren, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015 klockan 13.00.

2015-01-29

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-01-29.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF