Consilium erhåller order om 38 MSEK i Mellersta Östern

Consilium Fire safety & Automation har erhållit order på kompletta brandskyddssystem till gaskraftverk i Oman och Jordanien från EPC-bolaget SEPCO 3. Det totala ordervärdet är 38 MSEK.

Ovannämnda orders kommer från det kinesiska EPC-bolaget Shandong Electric Power Construction Company No. 3 (SEPCO 3). Ordern i Oman är för brandskydd av ett nybyggt ”combined cycle” gaskraftverk med en kapacitet på 1.450 MW, och omfattar brandsläckningssystem samt brand och gasdetektion och alarm. Ägaren är Oman Power and Water Procurement Company SAOC. Ordern i Jordanien är för brandskydd av en utbyggnad med 75 MW av ett befintligt ”combined cycle” gaskraftverk, och omfattar brandsläckningssystem samt brand- och gasdetektion och alarm. Ägaren är SAMRA Electric Power Company i Jordanien.

Consilium har två affärsområden. Båda har huvudfokus på brandsäkerhets-produkter, -system, -tjänster och -lösningar, för nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden.

Consilium Fire safety & Automation är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet, med huvudfokus på olje- och gasindustrin och kraftindustrin.

Consilium Marine & Safety är en ledande leverantör av rök-, gas-, och flam-detektion och alarmsystem, med huvudfokus på fartyg, tåg & tunnelbanor, byggnader med högt värde, och olje- & gas-industrin.

Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappers-marknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2016 klockan 15.00.

 
För ytterligare information kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
 
 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 950 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF