Consilium erhåller offshore order i USA och Norge

Consiliums norska dotterbolag FireNor har erhållit order att leverera brandsäkerhetsutrustning till offshore projekt i USA och Norge till ett sammanlagt ordervärde om 13 MSEK.

Consiliums är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovannämnda order avser brandskyddsutrustning för en offshoreplattform till Technip Houston och för en bostadsplattform till Apply Leirvik.

– Den goda orderingången från olje- och gasindustrin under 2014 har fortsatt under början av 2015, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappers- marknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 klockan 13.30.

2015-02-06

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta
Consilium AB (publ) 

Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-02-06.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF