Consilium erhåller automationsorder om 46 MSEK

Consilium Automation har erhållit order om att leverera automationssystem till en tankanläggning i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Ordervärdet uppgår till 46 MSEK.

Installationen omfattar design, teknik, installation, test, leverans och driftsättning av elektriska installationer, instrumentering och kontrollsystem till en tankanläggning i Abu Dhabi för lagring och hantering av bränsleprodukter. Systemet inkluderar strömförsörjning, styr- och reglersystem, lagerhanteringssystem samt flödeshantering för terminalen.

I och med att Consilium har öppnat ett eget kontor i Abu Dhabi kommer företaget att öka bearbetningen av större projekt inom olje- och gasindustrin i Förenade Arabemiraten.

– Den positiva utvecklingen för affärsområde Automation fortsätter. Vi förväntar oss en väsentlig ökning av nettoomsättningen under de närmaste åren. Detta är ytterligare ett bra exempel på tillväxtpotentialen från projekt i Consiliums affärsutvecklingsportfölj, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se