Consilium emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor

Consilium AB (publ) har beslutat att emittera ett nytt obligationslån, delvis i syfte att refinansiera utestående obligationslån 2012/2017 om 400 miljoner kronor (ISIN: SE0004869816). Det nya obligationslånet är ett icke efterställt och icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor med en total volym upp till 900 miljoner kronor och fem års löptid (ISIN: 0006800397) (”Obligationslån 2015/2020”). Räntan är rörlig motsvarande STIBOR (3månader) plus 5,75 procentenheter. Consilium kommer att ansöka om notering av Obligationslån 2015/2020 på NASDAQ Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare till Consilium, medan Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till Consilium, i samband med emissionen av Obligationslån 2015/2020 samt refinansieringen av Consiliums utestående obligationslån 2012/2017.

Informationen ovan är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015 klockan 14.15 CET.

2015-03-18

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ) 
Ove Hansson Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-03-18.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF