Consilium avyttrar nivåmätningsverksamhet

Consilium avyttrar sin andel av den hälftenägda amerikanska nivåmätnings-verksamheten, Jowa Consilium US, Inc., till den andra delägaren, Jowa AB.

I och med denna avyttring har samtliga verksamheter som tidigare år redovisats under rubriken övriga verksamheter helt avyttrats eller avvecklats, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)