Consilium avyttrar navigationsverksamhet

Consilium går vidare i sin fokusering på säkerhetsverksamheterna och avyttrar initialt 50 procent av produktbolagets navigationsverksamhet, med fartygsloggar/ ekolod och VDR (Voyage Data Recorder). Försäljningen medför en mindre vinst.

Produktbolagets navigationsverksamhet ansvarar för utveckling, tillverkning, produkt-underhåll, teknisk support och global marknadsföring av navigationsprodukter. Försäljningen sker genom en MBO (Management Buyout) med personer som arbetat länge inom verksamheten. Köparna tar över det dagliga huvudansvaret för produktbolagsverksamheten. Fackliga förhandlingar har påbörjats. Consiliums lokala marknadsbolag kommer även fortsättningsvis att sälja och erbjuda service till våra kunder för dessa navigationsprodukter.

 
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

  
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 klockan 11.30 CET.

  
Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.


Ladda ner som PDF