Consilium ändrar rapportdatum

Consilium har idag beslutat att ändra publiceringsdatum för halvårsrapporten 2020 till måndagen den 31 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 augusti 2020.

Consilium AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef

E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-8 563 053 09
ab.consilium.se

 
Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 17:00 CET.
 

Consilium utvecklar, tillverkar och marknads­för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Consiliums tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden. Visionen är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Ladda ner som PDF