Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport

Consiliums styrelse har idag fattat beslut om flytta fram årsstämman samt publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars till onsdagen den 27 maj 2020. Ny kallelse till årsstämma kommer att publiceras idag den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer, som tidigare meddelats, att publiceras och därefter finnas tillgänglig på Consiliums webbplats senast den 29 april 2020.

Årsstämman den 27 maj kommer mot bakgrund av coronaviruset/covid-19 och Folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer att kortas ner betydligt och huvudsakligen endast innehålla de formella delarna baserat på dagordningens beslutspunkter. Mer information om de förändringar som kommer att vidtas redovisas i kallelsen till årsstämma. Det ändrade datumet för årsstämman innebär vidare att det vd-skifte som aviserats att ske vid årsstämman kommer att genomföras på det nya datumet.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33
ab.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 11:00 CET.
    
  
Consilium är en av världens ledade leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF