Consilium AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Consilium AB (publ) offentliggjorde den 25 oktober 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor (”Hybridobligationen”). Per dagens datum har 200 miljoner kronor emitterats.

I enlighet med villkoren för Hybridobligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Consilium AB (publ) upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Consiliums hemsida (www.consilium.se).

CONSILIUM AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 11.00 CET.
 

Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK. 

Ladda ner som PDF