Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2019

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2019.

Årsredovisningen finns tillgänglig på ab.consilium.se

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
ab.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 20:15 CET.

Consilium utvecklar säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF