Consilium AB (publ) och japanska Nittan bildar gemensamt bolag

Consilium och Nittan slår samman sina skandinaviska brandlarmsverksamheter för landmarknaden i ett nytt bolag. Ägandet i det nya bolaget fördelas lika. Bolaget kommer att verka under namnet CN System AB.

Det nya bolagets affärskoncept är att sälja produkter och system till återförsäljare och installationsföretag. Consilium har inför sammanslagningen genomfört en omstrukturering av sin landverksamhet och anpassat organisationen till detta affärskoncept, som redan tillämpas av Nittan. Consiliums tidigare installations- och försäljningsorganisation för landmarknaden har genom MBO-lösningar gjorts till delägda verksamheter.

Consilium och Nittan finns sedan länge på den skandinaviska brandlarmsmarknaden på land. Consiliums huvudverksamhet inom brandlarmsområdet är inriktad på marinmarknaden. Nittan är ett japanskt brandlarmsföretag med en nettoomsättning på mer än 2 miljarder SEK och fler än 1 000 anställda, och är verksamma inom landmarknaden över hela världen.

Samarbetet mellan Consilium och Nittan går 35 år tillbaka i tiden. Consilium började köpa detektorer av Nittan i början på 1970-talet. Under slutet av 2000 förvärvade Consilium Nittans marina brandlarmsverksamhet. Samtidigt etablerades ett gemensamt utvecklingsbolag i Sverige. Tidigare under 2006 har ett gemensamt marknadsbolag etablerats i Japan för försäljning och support av Consiliums brand-, gas- och navigationsprodukter och system på den japanska marinmarknaden.

– Consilium och Nittan utökar nu samarbetet genom att slå samman sina skandinaviska brandlarmsverksamheter för landmarknaden. Detta skapar en större och starkare organisation för försäljning och support till skandinaviska kunder. Det tekniska produktsamarbetet avses utökas för produkter till landmarknaden, kommenterar Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium