Consilium AB (publ) inleder strukturerad förvaltning av likvida medel

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid avyttringen av affärsområde Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industrikoncern kring koncept för säkerhetssystem och säkerhetsprodukter.

Förvaltningen kommer ske i nära sammarbete med ett antal större välrenommerade kapitalförvaltare och innefatta såväl obligationer som aktier.  

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef

E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33

ab.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 16:00 CET.

Ladda ner som PDF