Consilium AB (publ) årsredovisning 2008

Consilium AB (publ) årsredovisning 2008 publicerad den 29 april 2009 på Consiliums hemsida http://www.consilium.se.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Anna Holmgren
Finansdirektör
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-71 78 72
http://www.consilium.se