Concejo förvärvar 50 procent av SAL Navigation AB

Concejo AB (publ) har idag ingått avtal med Marinovum Holding AB om att förvärva 50 procent av röster och kapital i SAL Navigation AB. Köpeskillingen uppgår till 57,6 MSEK på kassa- och skuldfri basis.

SAL Navigation är ett av världens ledande företag inom specialnischen integrerade fartygsloggar och marina färdskrivare (Voyage Data Recorder – VDR). Bolaget leder sitt ursprung ur Svenska Aktiebolaget Logg (SAL), grundat 1912 och har ägts av Concejo en gång tidigare. 2018 sålde Concejo 50 procent av bolaget till företagsledningen genom en MBO (Management Buyout), och resterade 50 procent avyttrades i samband med försäljningen av Concejos marina verksamheter 2019.

SAL Navigation har växt med cirka 15 procent per år de senaste åren, trots utmaningarna som uppstått som en följd av en global pandemi. 2021 redovisade bolaget en nettoomsättning om cirka 88,8 MSEK och ett rörelseresultat om cirka 3,5 MSEK. Nu står bolaget inför en tillväxtresa med en ny produktportfölj under lansering, i en marknad i konsolidering.

– Det här är en verksamhet som vi känner mycket väl och ett management som vi har stort förtroende för. När möjligheten nu uppstod att köpa tillbaka 50 procent av bolaget var det ett ganska enkelt beslut, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

SAL Navigation AB kommer efter transaktionen att ägas till 50 procent av Concejo AB (publ) och till 50 procent av företagsledningen (Marinovum Holding AB). Concejo kommer att få ett bestämmande inflytande över SAL Navigation vilket innebär att bolaget kommer att konsolideras som ett dotterbolag från och med fjärde kvartalet 2022. SAL Navigation kommer att ingå i affärsområde Concejo Industrier.
 

Concejo AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022, klockan 11:15 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Ladda ner som PDF