Concejo återkallar förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Concejo AB (publ) har beslutat att återkalla det förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTI 2024) som föreligger till beslut inför dagens årsstämma.

Bakgrunden är den starka kursutvecklingen, och förhöjda volatiliteten, som Concejo-aktien haft sedan förslaget offentliggjordes. Detta har medfört att kostnaden och förutsättningarna i övrigt för förslaget ändrats väsentligt.

Styrelsen avser att återkomma med ett nytt förslag till incitamentsprogram med villkor anpassade till de nya förutsättningarna, och i förekommande fall kalla till en extra bolagsstämma för beslut.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 12.15 CET.
 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

    

Om Concejo

Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF