Concejo ändrar rapportdatum

Concejo ändrar publiceringsdatum för delårsrapporten för perioden januari – september 2021 till den 29 november 2021 av administrativa skäl. Tidigare kommunicerat datum var 30 november 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 klockan 17.00 CET.
 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF