Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2022

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på http://www.concejo.se.

 

Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 16:00 CET.

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF

arsredovisning_concejo_2010198.zip