Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2021

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på http://www.concejo.se.

 

Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 14:30 CET.

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i  och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
  

Ladda ner som PDF

concejoab-2021-12-31-sv.zip