Carl Rosenblad har vid dagens styrelsemöte meddelat att han kommer att avgå som ordförande och lämna Consiliums styrelse i samband med vårens årsstämma.

Vid dagens styrelsemöte meddelade Carl Rosenblad att han avser att avgå som styrelseordförande vid årsstämman den 14 maj 2020 och i samband med det även lämna styrelsen och därmed avböjer omval. Carl Rosenblad har varit ledamot av Consiliums styrelse sedan noteringen 1994 och ordförande sedan 2000.

– Jag har varit engagerad i verksamheter som burit Consilium-namnet i olika skepnader och skeenden sedan 1976. När vi noterade Consilium AB (publ) 1994 hade vi två huvudverksamheter. Det ena var då skandinaviens största finklippningsföretag som vi 2007 delade ut till aktieägarna. Det andra var Consilium Marine som vi genom åren utvecklat till ett världsledande företag inom brand- och gassäkerhet och nu sålt och därigenom realiserat ett betydande aktieägarvärde. Nu börjar en ny resa för Consilium och det är dags för nya krafter att ta över. Jag kommer att fortsättningsvis vara en aktiv ägare i Consilium genom ägarbolaget Platanen Holding AB, kommenterar Carl Rosenblad.

Valberedningen i Consilium meddelar att man avser att föreslå Erik Lindborg till ny styrelseordförande för Consilium vid den kommande årsstämman. Erik Lindborg är verkställande direktör för MTC Brattberg AB och har varit ledamot av Consiliums styrelse sedan 2012. MTC Brattberg AB är näst största aktieägare i Consilium AB (publ).

   
Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33
http://www.consilium.se

   
Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 13:40 CET.

   
Consilium är en av världens ledade leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF