Bokslutsrapport januari – juni 2011 för Consilium AB (publ)

  •  Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 455,8 MSEK (408,4)
  • EBITDA ökade med 62 procent till 50,2 MSEK (31,0)
  •  EBIT ökade med 134 procent till 31,1 MSEK (13,3)
  •  EBT ökade med 195 procent till 21,5 MSEK (7,3)
  •  Orderingången minskade med 23 procent till 386,2 MSEK (502,9)
  •  Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,13 SEK (0,60)
  •  Consilium har ingått ett samarbetsavtal med Orange. Consilium kommer via sin globala marknadsorganisation att marknadsföra Orange erbjudanden inom satellitkommunikation för marina applikationer.


Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF