Bokslutsrapport 2015

Kvartal 1– 4, 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 565,5 MS EK (1 255,3)
  • EBIT DA ökade med 43 procent till 211,5 MS EK (147,9)
  • EBIT ökade med 59 procent till 175,2 MS EK (110,3)
  • EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 56 procent till 128,3 MS EK (82,2)
  • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, och exklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 60 procent till 6,792) SEK (4,25)
  • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, inklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, uppgick till 5,622) SEK (4,25)
  • Orderingången ökade med 3 procent till 1 497,7 MS EK (1 460,0)
  • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen till aktieägarna höjs till 2,00 SEK (1,25)
        

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF